Други / Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани.

  • - - - 7207191200 10: С кръгло или многоъгълно напречно сечение
  • - - - - 7207191200 80: Валцовани или получени чрез непрекъснато леене
  • - - - - 7207191900 80: Ковани
  • - - - 7207198000 80 (2/0) : Други