Други, само получени или завършени чрез студена обработка.

Deutsch 1

  • - - 7215501100 10: Съдържащи тегловно по-малко от 0,25% въглерод
  • - - - 7215501100 80: С правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното)
  • - - - 7215501900 80: Други
  • - - 7215508000 80: Съдържащи тегловно 0,25% или повече въглерод