Помпи за гориво, за масло или за охлаждаща течност за двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия.