Дифузионни помпи, криостатни помпи и адсорбционни помпи.

  • - - - - - 8414108110 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8414108190 80: Други