Други зеленчуци; зеленчукови смеси.

  • - - 0711901000 10: Зеленчуци
  • - - - 0711901000 80: Пиперки от рода Capsicum или от рода Pimenta, с изключение на сладките пиперки
  • - - - 0711903000 80: Сладка царевица
  • - - - 0711905000 80: Лук
  • - - - 0711907000 80: Каперси
  • - - - 0711908000 80 (2/0) : Други
  • - - 0711909000 80 (2/0) : Зеленчукови смеси