Фрити и други стъкла под формата на прах, гранули, пластинки или люспи.

  • - - 3207404000 80: Стъкло под формата на люспи, с дължина, превишаваща 0,1 mm, но непревишаваща 3,5 mm, и с дебелина, превишаваща 2 микрометра, но непревишаваща 5 микрометра; стъкло под формата на прах или гранули, съдържащо тегловно 99% или повече силициев диоксид
  • - - 3207408500 80 (3/0) : Други