С мощност, превишаваща 3 730 kW.

  • - - - - 8411228010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8411228020 80: За въздухоплавателни превозни средства (по-тежки от въздуха), които са внесени без мито или произведени в Общността
  • - - - - 8411228090 80: Други