Превишаващо 52 %, но непревишаващо 62 %.

  • - - - - - - - - - 0406908910 80: "Tulum Peyniri", приготвено от овче мляко или биволско мляко, в опаковки по-малко от 10|kg
  • - - - - - - - - - 0406908990 80: Други