Двигатели от видовете, използвани за придвижване на превозните средства от глава 87.

Français 1

 • - - 8408201000 80: Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 8701 10, на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704 с работен обем на двигателя, по-малък от 2 500 cm$3 и на автомобилни превозни средства от № 8705
 • - - 8408203100 10: Други
 • - - - 8408203100 20: За селскостопански и горски трактори с колела, с мощност
 • - - - - 8408203100 80: Непревишаваща 50 kW
 • - - - - 8408203500 80: Превишаваща 50 kW, но непревишаваща 100 kW
 • - - - - 8408203700 80: Превишаваща 100 kW
 • - - - 8408205100 10: За други превозни средства от глава 87, с мощност
 • - - - - 8408205100 80: Непревишаваща 50 kW
 • - - - - 8408205500 80: Превишаваща 50 kW, но непревишаваща 100 kW
 • - - - - 8408205700 80: Превишаваща 100 kW, но непревишаваща 200 kW
 • - - - - 8408209900 80: Превишаваща 200 kW