Смесени предимно или само с лен.

  • - - - - 5212251011 10: Изработени на ръчен стан
  • - - - - - 5212251011 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - - 5212251019 80: Други
  • - - - - 5212251091 10: Други
  • - - - - - 5212251091 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - - 5212251099 80: Други