ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ ИЛИ АНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ.

  • 9701000000 80 (2/0) : Картини, рисунки и графики, изработени изцяло ръчно, с изключение на чертежите от №|4906|и ръчно декорираните промишлени изделия; колажи и подобни малки картини
  • 9702000000 80 (2/0) : Оригинални гравюри, щампи и литографии
  • 9703000000 80: Оригинални статуи и скулптурни произведения от всякакви материали
  • 9704000000 80: Пощенски и таксови марки, първодневни пликове, пощенски маркирани пликове или картички и други подобни, унищожени или не, различни от тези от №|4907
  • 9705000000 80 (4/0) : Зооложки, ботанически, минералогични, анатомични или|други колекции и образци за колекции, или такива|с|историческа, археологическа, палеонтологическа, етнографска|или нумизматична стойност
  • 9706000000 80: Антични предмети на повече от 100|години