Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 8701 10, на автомобилните превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705.

Deutsch 15 English 3 Español 3 Français 4 Nederlands 12 Slovenčina 1 Slovenščina 2

  • - - - - 8708291010 80: Пластмасово покритие за външно огледало за обратно виждане за моторни превозни средства, с носачи
  • - - - - 8708291090 80: Други