Апарати за приемане, преобразуване и предаване или регенериране на глас, образ или на други данни, включително апаратите за комутация и за маршрутизация.

Čeština 117 Dansk 113 Deutsch 1444 Ελληνικά 3 English 598 Español 37 Suomi 21 Français 759 Magyar 52 Italiano 21 Lietuvių 1 Latviešu 12 Nederlands 641 Polski 269 Português 5 Română 32 Slovenčina 8 Slovenščina 5 Svenska 53

Съгласно представените данни към конкретните…

Съгласно представените данни към конкретните два модела изделия с търговско наименование, посочено в клетка 8 на настоящото ОТИ, касае се за: Безжични функционални единици за приемане, преобразуване и предаване на информация в локални (LAN) и глобални (WAN) комуникационни мрежи, с размери 20 х 20 х 3,65 см и тегло 290 гр.

Представляват устройства съдържащи процесор, оперативна памет, флаш памет, един мрежов интерфейс (10/100 Ethernet port), две вградени антени за безжично приемане/предаване на данни по стандарти за радиоизлъчване по FCC, IC, CE.

Изделията се захранват чрез свързване към PoE (Power over Ethernet) адаптер, който е включен в комплекта, като консумираната мощност е 4 W или 6 W според модела.

Служат за приемане, преобразуване и предаване на звук, образ и други данни в честотния диапазон от 2412- 2462 MHz.

След свързване чрез PoE адаптера към АМОИ (компютър), потребителят може да управлява и настройва режима на работа на изделията чрез специализиран фирмуер.

Изделията работят в четири режима – Рутер (router), Точка за достъп (acces point), Бридж (bridge mode) и Клиент (Station mode).

Комплектът за всеки един от моделите включва: безжичен приемо-предавател, PoE адаптер, захранващ кабел, ръководство за употреба и елементи за монтаж.

Разликите в моделите са по отношение на стойностите на някои технически характеристики, които не влияят на тарифното класиране.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МРЕЖИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ БЕЗЖИЧЕН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ЗА МРЕЖИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА СИГНАЛИ ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Съгласно представените данни към конкретните…

Съгласно представените данни към конкретните четири модела изделия с търговско наименование, посочено в клетка 8 на настоящото ОТИ, касае се за: Безжични функционални единици за приемане, преобразуване и предаване на информация в локални (LAN) и глобални (WAN) комуникационни мрежи.

Представляват устройства съдържащи процесор, оперативна памет, флаш памет, един мрежов интерфейс (10/100 Ethernet port), както и антена за безжично приемане/предаване на данни по стандарти за радиоизлъчване по FCC, IC, CE.

Устройствата се разполагат в центъра на рефлектор, който е решетъчна парабола за по-добре ветроустойчивост.

Изделията се захранват чрез свързване към PoE (Power over Ethernet) адаптер, който е включен в комплекта, като консумираната мощност е 24 W.

Служат за приемане, преобразуване и предаване на звук, образ и други данни в честотния диапазон от 2412- 2462 MHz за два от моделите и от 5170 – 5875 MHz (за другите два модела).

След свързване чрез PoE адаптера към АМОИ (компютър), потребителят може да управлява и настройва режима на работа на изделията, чрез специализиран фирмуер.

Изделията работят в четири режима – Рутер (router), Точка за достъп(acces point), Бридж (bridge mode) и Клиент(Station mode).

Всеки един от комплектите включва: решетъчен рефлектор, безжичен приемо-предавател, PoE адаптер, захранващ кабел, ръководство за употреба и елементи за монтаж.

Разликите в моделите са по отношение на стойностите на някои технически характеристики, които не влияят на тарифното класиране.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МРЕЖИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ БЕЗЖИЧЕН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ЗА МРЕЖИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА СИГНАЛИ ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Съгласно представените данни към конкретните…

Съгласно представените данни към конкретните три модела изделия с търговско наименование, посочено в клетка 8 на настоящото ОТИ, касае се за: Безжични функционални единици за приемане, преобразуване и предаване на информация в локални (LAN) и глобални (WAN) комуникационни мрежи с антени.

Представляват устройства съдържащи процесор, оперативна памет, флаш памет, един мрежов интерфейс (10/100 Ethernet ports), както и интегрирана антена за приемане/предаване на данни по стандарти за радиоизлъчване по FCC, IC, CE.

Изделията се захранват чрез свързване към PoE (Power over Ethernet) адаптер, който е включен в комплекта, като консумираната мощност е 6 W или 8 W (според модела).

Служат за приемане, преобразуване и предаване на звук, образ и други данни в честотния диапазон 5170 – 5875 MH.

След свързване чрез PoE адаптера към АМОИ (компютър), потребителят може да управлява и настройва режима на работа на изделията чрез специализиран фирмуер.

Изделията работят в четири режима – Рутер (router), Точка за достъп (acces point), Бридж (bridge mode) и Клиент (Station mode).

При единия модел антената е панелна и е вградена в кожуха на устройството, при останалите модели има външен параболичен рефлектор към устройството.

Комплектът за всеки един модел включва: рефлектор (за два от моделите), безжичен приемо-предавател, PoE адаптер, захранващ кабел и ръководство за употреба.

Разликите в моделите са по отношение на стойностите на някои технически характеристики, които не влияят на тарифното класиране.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МРЕЖИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ БЕЗЖИЧЕН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ЗА МРЕЖИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА СИГНАЛИ ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Съгласно представените данни към конкретният…

Съгласно представените данни към конкретният модел изделие с търговско наименование посочено в клетка 8 на настоящото ОТИ, касае се за: Безжична функционална единица за приемане, преобразуване и предаване на информация в локални (LAN) и глобални (WAN) комуникационни мрежи.

Представлява изделие състоящо се основно от две части – рефлекторна чиния с къгла форма и устройство, което се монтира в центъра на рефлектора.

Устройството съдържа процесор, оперативна памет, флаш памет, един мрежов интерфейс (10/100 Ethernet port), както и интегрирана антена за приемане/предаване на данни по стандарти за радиоизлъчване по FCC, IC, CE.

Изделието се захранва чрез свързване към PoE (Power over Ethernet) адаптер, който е включен в комплекта, като консумираната мощност е съответно 24 W.

Служи за приемане, преобразуване и предаване на звук, образ и други данни в честотния диапазон 5150 – 5850 MH.

След свързване чрез PoE адаптера към АМОИ (компютър), потребителят може да управлява и настройва режима на работа на изделията, чрез специализиран фирмуер.

Изделието работи в четири режима – Рутер (router), Точка за достъп (acces point), Бридж (bridge mode) и Клиент (Station mode).

Комплектът включва: рефлектор, безжичен приемо-предавател, PoE адаптер, захранващ кабел и ръководство за употреба.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЕЛЕКТРОНЕН МРЕЖИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ БЕЗЖИЧЕН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПРИЕМНИЦИ ПРЕДАВАТЕЛИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА СИГНАЛИ ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Съгласно представените данни към конкретните…

Съгласно представените данни към конкретните два модела изделия с търговско наименование, посочено в клетка 8 на настоящото ОТИ, касае се за: Безжични функционални единици за приемане, преобразуване и предаване на информация в локални (LAN) и глобални (WAN) комуникационни мрежи.

Представляват изделия в корпус с размери 162 х 84 х 34 мм или 170 х 80 х 30 мм според модела и тежащи съответно 250 gr или 500 gr.

Устройствата съдържат процесор, оперативна памет, флаш памет, интегрирана антена, един мрежов интерфейс (10/100 Ethernet port) и два конектора RP- SMA (стандартни коаксиални конектори за висока честота).

Работят по стандарти за радиоизлъчване по FCC, IC, CE. Устройствата се захранват чрез свързване към PoE (Power over Ethernet) адаптер, който е включен в комплекта, като консумираната мощност е съответно 8 W или 8,5 W (според модела).

Служат за приемане, преобразуване и предаване на звук, образ и други данни в честотния диапазон 5470 – 5825 MH.

След свързване чрез PoE адаптера към АМОИ (компютър), потребителят може да управлява и настройва режима на работа на изделията, чрез специализиран фирмуер.

Изделията работят в четири режима – Рутер (router), Точка за достъп (acces point), Бридж (bridge mode) и Клиент (Station mode).

Комплектът за всеки един от моделите включва: безжичен приемо-предавател, PoE адаптер, захранващ кабел и ръководство за употреба.

Разликите в моделите са по отношение на стойностите на някои технически характеристики, които не влияят на тарифното класиране.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЕЛЕКТРОНЕН МРЕЖИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ БЕЗЖИЧЕН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ЗА МРЕЖИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА СИГНАЛИ ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Съгласно представените данни към конкретните…

Съгласно представените данни към конкретните два модела изделия с търговско наименование, посочено в клетка 8 на настоящото ОТИ, касае се за: Безжични функционални единици за приемане, преобразуване и предаване на информация в локални (LAN) и глобални (WAN) комуникационни мрежи.

Представляват изделия в корпус с размери 294 х 31 х 80 мм или 163 х 31 х 80 мм според модела и тежащи съответно 0.4 кг или 0,18кг.

Устройствата съдържат процесор, оперативна памет, флаш памет, интегрирана антена и един или два мрежови интерфейса (10/100 Ethernet port).

Работят по стандарти за радиоизлъчване по FCC Part 15.247, IC RS210, CE. Устройствата се захранват чрез свързване към PoE (Power over Ethernet) адаптер, който е включен в комплекта, като консумираната мощност е съответно 8 W или 5,5 W (според модела).

Служат за приемане, преобразуване и предаване на звук, образ и други данни в честотния диапазон 2412 – 2462 MHz, усилване 8 dBi или 11 dBi (според модела).

След свързване чрез PoE адаптера към АМОИ (компютър), потребителят може да управлява и настройва режима на работа на изделията, чрез специализиран фирмуер.

Изделията работят в четири режима – Рутер (router), Точка за достъп (acces point), Бридж (bridge mode) и Клиент (Station mode).

Комплектът на всеки един от моделите включва: безжичен приемо-предавател, PoE адаптер, захранващ кабел и ръководство за употреба.

Разликите в моделите са по отношение на стойностите на някои технически характеристики, които не влияят на тарифното класиране.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЕЛЕКТРОНЕН МРЕЖИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ БЕЗЖИЧЕН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ЗА МРЕЖИ ПРИЕМНИЦИ ПРЕДАВАТЕЛИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА СИГНАЛИ ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

GSM/DCS/EDGE селективен ретранслатор (повторител)…

GSM/DCS/EDGE селективен ретранслатор (повторител) с усилваща сигнала функция. Устройството приема, усилва и препредава получения телекомуникационен сигнал, като работи в честотен диапазон 880-915 MHz/925-960 MHz (GSM) или 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz (DCS).

Повторителят се свързва към външна антена насочена към базовата станция на мобилен оператор.

Усиленият от повторителя сигнал се подава към една или повече вътрешни антени и достига до всички клетъчни устройства, намиращи се в работния периметър на усилвателя.

Размери: 370 х 250 х 150 мм. Работна температура - в диапазона от -5 до 50 градуса по Целзий. Устройството е представено в комплект със захранващ кабел и инструкция за експлоатация.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: УСИЛВАТЕЛИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПРИЕМНИЦИ ПРЕДАВАТЕЛИ

GSM/EDGE селективен ретранслатор (повторител)…

GSM/EDGE селективен ретранслатор (повторител) с усилваща сигнала функция. Устройството приема, усилва и препредава получения телекомуникационен сигнал, като работи в честотен диапазон от 880 MHz до 960 MHz.

Повторителят се свързва към външна антена насочена към базовата станция на мобилен оператор.

Усиленият от повторителя сигнал се подава към една или повече вътрешни антени и достига до всички клетъчни устройства, намиращи се в работния периметър на усилвателя.

Размери на изделието 158 х 258 х 73 мм. Работна температура е в диапазона от - 10 до 50 градуса по Целзий.

Устройството е представено в комплект със захранващ кабел и инструкция за експлоатация.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: УСИЛВАТЕЛИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПРИЕМНИЦИ ПРЕДАВАТЕЛИ

LTE/UMTS и DCS/LTE селективни ретранслатори…

LTE/UMTS и DCS/LTE селективни ретранслатори (повторители) с усилваща сигнала функция. Устройствата приемат, усилват и препредават получения телекомуникационен сигнал, като работи в честотен диапазон от 880 MHz до 960 MHz (за LTE/UMTS повторител) и от 1710 до 1760 MHz (за DCS/LTE повторител).

Повторителите се свързват към външна антена насочена към базовата станция на мобилен оператор.

Усиленият от повторителите сигнал се подава към една или повече вътрешни антени и достига до всички клетъчни устройства, намиращи се в работния периметър на съответния усилвател.

Размери на изделията 380 х 335 х 108 мм. Работна температура е в диапазона от - 10 до 50 градуса по Целзий.

Устройствата са представени в комплект със захранващ кабел и инструкция за експлоатация.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: УСИЛВАТЕЛИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПРИЕМНИЦИ ПРЕДАВАТЕЛИ

GSM/EDGE селективен ретранслатор (повторител)…

GSM/EDGE селективен ретранслатор (повторител) с усилваща сигнала функция. Устройството приема, усилва и препредава получения телекомуникационен сигнал, като работи в честотен диапазон от 880 MHz до 960 MHz.

Повторителят се свързва към външна антена насочена към базовата станция на мобилен оператор.

Усиленият от повторителя сигнал се подава към една или повече вътрешни антени и достига до всички клетъчни устройства, намиращи се в работния периметър на усилвателя.

Размери на изделието 158 х 258 х 73 мм. Работна температура е в диапазона от 0 до 50 градуса по Целзий.

Устройството е представено в комплект със захранващ кабел и инструкция за експлоатация.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: УСИЛВАТЕЛИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПРИЕМНИЦИ ПРЕДАВАТЕЛИ