Апарати за приемане, преобразуване и предаване или регенериране на глас, образ или на други данни, включително апаратите за комутация и за маршрутизация.

Čeština 115 Dansk 76 Deutsch 1378 Ελληνικά 3 English 580 Español 34 Suomi 21 Français 709 Magyar 52 Italiano 21 Lietuvių 1 Latviešu 12 Nederlands 629 Polski 263 Português 5 Română 30 Slovenčina 6 Slovenščina 5 Svenska 51

Съгласно представените данни към конкретните…

Съгласно представените данни към конкретните два модела изделия с търговско наименование, посочено в клетка 8 на настоящото ОТИ, касае се за: Безжични функционални единици за приемане, преобразуване и предаване на информация в локални (LAN) и глобални (WAN) комуникационни мрежи, с размери 20 х 20 х 3,65 см и тегло 290 гр.

Представляват устройства съдържащи процесор, оперативна памет, флаш памет, един мрежов интерфейс (10/100 Ethernet port), две вградени антени за безжично приемане/предаване на данни по стандарти за радиоизлъчване по FCC, IC, CE.

Изделията се захранват чрез свързване към PoE (Power over Ethernet) адаптер, който е включен в комплекта, като консумираната мощност е 4 W или 6 W според модела.

Служат за приемане, преобразуване и предаване на звук, образ и други данни в честотния диапазон от 2412- 2462 MHz.

След свързване чрез PoE адаптера към АМОИ (компютър), потребителят може да управлява и настройва режима на работа на изделията чрез специализиран фирмуер.

Изделията работят в четири режима – Рутер (router), Точка за достъп (acces point), Бридж (bridge mode) и Клиент (Station mode).

Комплектът за всеки един от моделите включва: безжичен приемо-предавател, PoE адаптер, захранващ кабел, ръководство за употреба и елементи за монтаж.

Разликите в моделите са по отношение на стойностите на някои технически характеристики, които не влияят на тарифното класиране.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МРЕЖИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ БЕЗЖИЧЕН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ЗА МРЕЖИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА СИГНАЛИ ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Съгласно представените данни към конкретните…

Съгласно представените данни към конкретните четири модела изделия с търговско наименование, посочено в клетка 8 на настоящото ОТИ, касае се за: Безжични функционални единици за приемане, преобразуване и предаване на информация в локални (LAN) и глобални (WAN) комуникационни мрежи.

Представляват устройства съдържащи процесор, оперативна памет, флаш памет, един мрежов интерфейс (10/100 Ethernet port), както и антена за безжично приемане/предаване на данни по стандарти за радиоизлъчване по FCC, IC, CE.

Устройствата се разполагат в центъра на рефлектор, който е решетъчна парабола за по-добре ветроустойчивост.

Изделията се захранват чрез свързване към PoE (Power over Ethernet) адаптер, който е включен в комплекта, като консумираната мощност е 24 W.

Служат за приемане, преобразуване и предаване на звук, образ и други данни в честотния диапазон от 2412- 2462 MHz за два от моделите и от 5170 – 5875 MHz (за другите два модела).

След свързване чрез PoE адаптера към АМОИ (компютър), потребителят може да управлява и настройва режима на работа на изделията, чрез специализиран фирмуер.

Изделията работят в четири режима – Рутер (router), Точка за достъп(acces point), Бридж (bridge mode) и Клиент(Station mode).

Всеки един от комплектите включва: решетъчен рефлектор, безжичен приемо-предавател, PoE адаптер, захранващ кабел, ръководство за употреба и елементи за монтаж.

Разликите в моделите са по отношение на стойностите на някои технически характеристики, които не влияят на тарифното класиране.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МРЕЖИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ БЕЗЖИЧЕН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ЗА МРЕЖИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА СИГНАЛИ ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Съгласно представените данни към конкретните…

Съгласно представените данни към конкретните три модела изделия с търговско наименование, посочено в клетка 8 на настоящото ОТИ, касае се за: Безжични функционални единици за приемане, преобразуване и предаване на информация в локални (LAN) и глобални (WAN) комуникационни мрежи с антени.

Представляват устройства съдържащи процесор, оперативна памет, флаш памет, един мрежов интерфейс (10/100 Ethernet ports), както и интегрирана антена за приемане/предаване на данни по стандарти за радиоизлъчване по FCC, IC, CE.

Изделията се захранват чрез свързване към PoE (Power over Ethernet) адаптер, който е включен в комплекта, като консумираната мощност е 6 W или 8 W (според модела).

Служат за приемане, преобразуване и предаване на звук, образ и други данни в честотния диапазон 5170 – 5875 MH.

След свързване чрез PoE адаптера към АМОИ (компютър), потребителят може да управлява и настройва режима на работа на изделията чрез специализиран фирмуер.

Изделията работят в четири режима – Рутер (router), Точка за достъп (acces point), Бридж (bridge mode) и Клиент (Station mode).

При единия модел антената е панелна и е вградена в кожуха на устройството, при останалите модели има външен параболичен рефлектор към устройството.

Комплектът за всеки един модел включва: рефлектор (за два от моделите), безжичен приемо-предавател, PoE адаптер, захранващ кабел и ръководство за употреба.

Разликите в моделите са по отношение на стойностите на някои технически характеристики, които не влияят на тарифното класиране.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МРЕЖИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ БЕЗЖИЧЕН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ЗА МРЕЖИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА СИГНАЛИ ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Съгласно представените данни към конкретният…

Съгласно представените данни към конкретният модел изделие с търговско наименование посочено в клетка 8 на настоящото ОТИ, касае се за: Безжична функционална единица за приемане, преобразуване и предаване на информация в локални (LAN) и глобални (WAN) комуникационни мрежи.

Представлява изделие състоящо се основно от две части – рефлекторна чиния с къгла форма и устройство, което се монтира в центъра на рефлектора.

Устройството съдържа процесор, оперативна памет, флаш памет, един мрежов интерфейс (10/100 Ethernet port), както и интегрирана антена за приемане/предаване на данни по стандарти за радиоизлъчване по FCC, IC, CE.

Изделието се захранва чрез свързване към PoE (Power over Ethernet) адаптер, който е включен в комплекта, като консумираната мощност е съответно 24 W.

Служи за приемане, преобразуване и предаване на звук, образ и други данни в честотния диапазон 5150 – 5850 MH.

След свързване чрез PoE адаптера към АМОИ (компютър), потребителят може да управлява и настройва режима на работа на изделията, чрез специализиран фирмуер.

Изделието работи в четири режима – Рутер (router), Точка за достъп (acces point), Бридж (bridge mode) и Клиент (Station mode).

Комплектът включва: рефлектор, безжичен приемо-предавател, PoE адаптер, захранващ кабел и ръководство за употреба.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЕЛЕКТРОНЕН МРЕЖИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ БЕЗЖИЧЕН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПРИЕМНИЦИ ПРЕДАВАТЕЛИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА СИГНАЛИ ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ