Други / Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде.

Čeština 2 Deutsch 98 English 5 Español 8 Français 134 Hrvatski 1 Magyar 3 Latviešu 1 Nederlands 19 Polski 2 Slovenčina 14

Стоката представлява контролен индикатор…

Стоката представлява контролен индикатор за годност на ваксини – самозалепващ се печатен етикет, съдържащ чувствителна към температурата зона (квадрат), която потъмнява при превишаване на избрания профил на време и температура.

Кръглата основа под квадрата е полиолефинов субстрат. Етикетът се поставя трайно върху стъклени флакони, пластмасови тръби, запушалки за флакони, шийки за ампули, капачки за флакони.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: САМОЗАЛЕПВАЩ СЕ ЕТИКЕТ