Сложни алкохолни препарати, различни от тези на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производство на напитки.

Čeština 29 Deutsch 78 English 3 Suomi 2 Français 8 Hrvatski 1 Magyar 15 Italiano 5 Nederlands 19 Română 10

  • - - - 2106902010 80: съдържащи като нетно тегло 65 % или повече прибавена захар от захарна тръстика или от захарно цвекло от подпозиции 1701 91- 1701 99
  • - - - 2106902090 80: Други