Други / Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

 • - - - 0302891000 80: Сладководни риби
 • - - - 0302892100 10: Други
 • - - - - 0302892100 20: Риби от рода Euthynnus, различни от скокливи риби и риби с набразден корем (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), посочени в подпозиция 0302 33 и различни от кауакауа (Euthynnus affinis), посочена в подпозиция 0302 49
 • - - - - - 0302892100 80: Предназначени за промишлено производство на продукти от № 1604
 • - - - - - 0302892900 80: Други
 • - - - - 0302893100 10: Морски костури (Sebastes spp.)
 • - - - - - 0302893100 80: От вида Sebastes marinus (златист костур)
 • - - - - - 0302893900 80 (2/0) : Други
 • - - - - 0302894000 80: Платика (Brama spp.)
 • - - - - 0302895000 80: Въдичари (Lophius spp.)
 • - - - - 0302896000 80: Риби от вида Genypterus blacodes
 • - - - - 0302899000 80 (4/0) : Други