Части / Спирачки, включително спирачните главини и техните части.

Čeština 7 Deutsch 4 Français 1 Nederlands 2

  • - - - - 8714949011 10: Ръкохватки за спирачки
  • - - - - - 8714949011 80: С произход или изпратени от Kитай: - в количества, непревишаващи 300 единици на месец или да бъдат прехвърлени на страна по договор в количество, непревишаващо 300 единици на месец; - или при прехвърляне на титуляр на разрешение "Специфично предназначение" или на освободени страни
  • - - - - - 8714949019 80: Други
  • - - - - 8714949090 80: Други