Уреди за управление с програмируема памет.

  • - - - - 8537109110 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8537109150 10: Други
  • - - - - - 8537109150 80: Модул за управление на предпазители в пластмасов корпус с монтажни скоби, състоящ се от: -|букси със или без предпазители, -|портове за свързване, -|печатна платка с вграден микропроцесор, микропревключвател и реле от вид, използван при производството на стоки по глава 87
  • - - - - - 8537109160 80: Електронни блокове за управление, произведени в съответствие с клас 2|на стандарта IPC-A-610E, оборудвани най-малко със: -|захранване за 208|V или повече, но не повече от 400|V AC, -|вход за захранване на логическите модули от 24|V DC -|автоматичен прекъсвач, -|главен прекъсвач, -|вътрешни или външни електрически конектори и кабели, -|корпус с размери 281|mm x 180|mm x 75|mm или по-големи, но не по-големи от 630|mm x 420|mm x 230|mm, използвани за производството на машини за рециклиране или сортиране
  • - - - - - 8537109170 80: Програмируем контролер с памет, за напрежение не по-високо от 1000|V, от вид използван за управление на горивен двигател и/или на различни задвижващи механизми, работещи с горивен двигател, съдържащ като минимум: -|печатна платка с активни и пасивни компоненти, -|алуминиев корпус и -|многобройни конектори
  • - - - - - 8537109199 80: Други