Уреди за управление с програмируема памет.

  • - - - - 8537109110 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8537109150 10: Други
  • - - - - - 8537109150 80: Модул за управление на предпазители в пластмасов корпус с монтажни скоби, състоящ се от: - букси със или без предпазители, - портове за свързване, - печатна платка с вграден микропроцесор, микропревключвател и реле от вид, използван при производството на стоки по глава 87
  • - - - - - 8537109160 80: Електронни блокове за управление, произведени в съответствие с клас 2 на стандарта IPC-A-610E, оборудвани най-малко със: - захранване за 208 V или повече, но не повече от 400 V AC, - вход за захранване на логическите модули от 24 V DC - автоматичен прекъсвач, - главен прекъсвач, - вътрешни или външни електрически конектори и кабели, - корпус с размери 281 mm x 180 mm x 75 mm или по-големи, но не по-големи от 630 mm x 420 mm x 230 mm, използвани за производството на машини за рециклиране или сортиране
  • - - - - - 8537109170 80: Програмируем контролер с памет, за напрежение не по-високо от 1000 V, от вид използван за управление на горивен двигател и/или на различни задвижващи механизми, работещи с горивен двигател, съдържащ като минимум: - печатна платка с активни и пасивни компоненти, - алуминиев корпус и - многобройни конектори
  • - - - - - 8537109199 80: Други