С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm.

  • - - - 7219131000 80: Съдържащи тегловно 2,5% или повече никел
  • - - - 7219139000 80: Съдържащи тегловно по-малко от 2,5% никел