Уреини и техните производни; соли на тези продукти.

  • - - - 2924210010 80: 4,4'-Дихидрокси-7,7'-уреиленди(нафтален-2-сулфонова киселина) и нейните натриеви соли
  • - - - 2924210020 80: (3-Aминофенил)карбамид хидрохлорид (CAS RN 59690-88-9)
  • - - - 2924210090 80: Други