От вулканфибър / От други производни на целулозата.

English 1

  • - - - - 3920791010 80: Листове от боядисани вулканизирани плочи от дървесни влакна с дебелина не повече от 1,5 mm
  • - - - - 3920791090 80: Други