Промазани или покрити / С тегло, превишаващо 150 g/m$2.

Deutsch 6 Français 5 Italiano 2 Nederlands 5 Polski 1

  • - - - - 5603141010 80: Електрически непроводящи нетъкани текстилни материали, състоящи се от централно фолио от фолио от поли(етилен терефталат), двустранно ламинирани с еднопосочно ориентирани влакна от поли(етилен терефталат), покрити от двете страни с устойчива на високи температури и електрически непроводима смола, с тегло 147 g/m$2 или повече, но непревишаващо 265 g/m$2, с неизотропна якост на опън в двете посоки, предназначени за използване като електроизолационен материал
  • - - - - 5603141090 80: Други