Други / Промазани или покрити / С тегло, превишаващо 25 g/m$2, но непревишаващо 70 g/m$2.

Deutsch 2 Français 3 Polski 3

НЕТЪКАН ТЕКСТИЛЕН МАТЕРИАЛ ОТ СИНТЕТИЧНИ…

НЕТЪКАН ТЕКСТИЛЕН МАТЕРИАЛ ОТ СИНТЕТИЧНИ ВЛАКНА СЪС СЪСТАВ 60% ПОЛИЕСТЕР И 40% НАЙЛОН, ПОКРИТ ЕДНОСТРАННО ПО ЦЯЛАТА ПОВЪРХНОСТ И ВИДИМО С ПРОСТО ОКО С ПОЛИМЕРНО ЛЕПИЛНО ВЕЩЕСТВО, С ТЕГЛО 35 G/M2.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ ПОЛИЕСТЕР НЕТЪКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ НАЙЛОН С ЛЕПИЛЕН СЛОЙ КАТО РУЛА

НЕТЪКАН ТЕКСТИЛЕН МАТЕРИАЛ ОТ СИНТЕТИЧНИ…

нетъкани текстилни материали; от синтетични влакна

НЕТЪКАН ТЕКСТИЛЕН МАТЕРИАЛ ОТ СИНТЕТИЧНИ ВЛАКНА (60% POLYESTER, 40% NYLON), ПОКРИТ ЕДНОСТРАННО С ЛЕПИЛНО ВЕЩЕСТВО ПОД ФОРМАТА НА СИТНИ КАПЧИЦИ ПО ЦЯЛАТА ПОВЪРХНОСТ НА НЕТЪКАНИЯ ТЕКСТИЛ И С ТЕГЛО 30 G/M2.

ИЗПОЛЗВА СЕ КАТО ПОДЛЕПВАЩ МАТЕРИАЛ В КОНФЕКЦИЯТА.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕТЪКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ СИНТЕТИЧНИ ВЛАКНА