Двигатели за променлив ток (AC).

  • - - - - 8501109310 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8501109390 80: Други