Друга / Стеаринова киселина / Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли.

Čeština 1 Deutsch 4 Français 1 Polski 1 Slovenčina 2

Търговска стеаринова киселина под формата…

Търговска стеаринова киселина под формата на люспи или гранули, представена в опаковки от по 25 кг.

Съгласно представените спецификация и анализен сертификат стоката съдържа главно (тегловно над 30%, но под 90% от безводния продукт) стеаринова киселина (С18) , също така палмитинова киселина (С16), както и малко количество (до 4%) други мастни киселини и, според посоченото в искането, е предназначена за употреба в козметичната индустрия или за производство на свещи.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СМЕСИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ ЗА КОЗМЕТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

Търговска стеаринова киселина в твърдо състояние,…

Търговска стеаринова киселина в твърдо състояние, представена в опаковки от по 25 кг. Получена е при преработката на палмово масло.

Съгласно представения анализен сертификат стоката съдържа стеаринова киселина (С18) над 30%, но под 90%, също така палмитинова киселина (С16), както и малко количество (до 4%) други мастни киселини и, според посоченото в искането, е предназначена за употреба в козметичната индустрия, за производство на свещи, в каучуковата промишленост и др.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СМЕСИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ

Търговска стеаринова киселина в твърдо състояние,…

Търговска стеаринова киселина в твърдо състояние, представена в опаковки от по 25 кг. Получена е при преработката на палмово масло.

Съгласно представения анализен сертификат стоката съдържа стеаринова киселина (С18) над 30%, но под 90%, също така палмитинова киселина (С16), както и малко количество (до 3.5%) други мастни киселини и, според посоченото в искането, е предназначена за употреба в козметичната индустрия, за производство на свещи, в каучуковата промишленост и др.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СМЕСИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ

Търговска стеаринова киселина под формата…

Търговска стеаринова киселина под формата на люспи или гранули, представена в опаковки от по 25 кг.

Съгласно представените спецификация и анализен сертификат стоката съдържа главно стеаринова киселина (С18), също така палмитинова киселина (С16), както и малко количество (до 4%) други мастни киселини и, според посоченото в искането, е предназначена за употреба в козметичната индустрия или за производство на свещи.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СМЕСИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ