Процесори и контролери, дори комбинирани с памети, преобразуватели, логически схеми, усилватели, схеми за измерване на времето и за синхронизация или други схеми.

  • - - - 8542311100 10: Стоки, упоменати в забележка 9, буква б), (точки 3 и 4) към настоящата глава
  • - - - - 8542311100 80: Многокомпонентовите интегрални схеми (MCO)
  • - - - - 8542311900 80: Други
  • - - - 8542319000 80: Други