Пръти / Други / Пръти и профили от алуминий.

Čeština 1 Deutsch 13 Svenska 1

  • - - - - 7604291010 80: Листове и прътове от алуминиево-литиеви сплави
  • - - - - 7604291020 80: Пръти от алуминиева сплав с диаметър 200 mm или по-голям, но непревишаващ 300 mm
  • - - - - 7604291030 80: Пръти от алуминиева сплав с диаметър 300,1 mm или по-голям, но непревишаващ 533,4 mm
  • - - - - 7604291040 80: Пръти от алуминиеви сплави, с тегловно  съдържание на: - 0,25 % или повече, но не повече от 7 % цинк, и - 1 % или повече, но не повече от 3 % магнезий, и - 1 % или повече, но не повече от 5 % мед, и - не повече от 1 % манган, в съответствие със спецификациите за материали AMS QQ-A-225, от вид, използван в авиационната промишленост (наред с другото съответстващи на нормите NADCAP и AS9100),получени чрез валцуване
  • - - - - 7604291090 80: Други