Пръчки / Стъкло на топчета (различни от микросферите от № 7018), пръчки или тръби, необработено.

  • - - 7002201000 80: От оптично стъкло
  • - - 7002209000 80: Други