Други / Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от № 2009.

 • - - - - - - - 2204299411 10: Вина от прясно грозде
 • - - - - - - - - 2204299411 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
 • - - - - - - - - 2204299421 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
 • - - - - - - - - 2204299431 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
 • - - - - - - - - 2204299441 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
 • - - - - - - - - 2204299451 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol
 • - - - - - - - 2204299461 10: Други
 • - - - - - - - - 2204299461 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
 • - - - - - - - - 2204299471 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
 • - - - - - - - - 2204299481 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
 • - - - - - - - - 2204299491 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
 • - - - - - - - - 2204299495 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol