Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни от № 8537, без съответните им уреди.

  • - - 8538100010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 8538100090 80: Други