За експандиране / Полимери на стирена в първични форми.

  • - - - 3903110010 80: Бял гранулиран експандируем полистирен с топлопроводимост, непревишаваща 0,034 W/mK при плътност 14,0 kg/m$3 (± 1,5 kg/m$3), съдържащ 50 % рециклиран материал
  • - - - 3903110090 80: Други