За експандиране / Полимери на стирена в първични форми.

  • - - - 3903110010 80: Бял гранулиран експандируем полистирен с топлопроводимост, непревишаваща 0,034|W/mK при плътност 14,0|kg/m$3|(±|1,5|kg/m$3), съдържащ 50|% рециклиран материал
  • - - - 3903110090 80: Други