Други / Други прекъсвачи, превключватели и разединители.

Čeština 4 Deutsch 74 Español 2 Suomi 1 Français 9 Nederlands 1 Română 1 Slovenščina 1 Svenska 10

  • - - - - 8536508010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8536508081 10: Други
  • - - - - - 8536508081 80: Механични центробежни прекъсвачи за връзки в електрически вериги, с: - напрежение 240 V или повече, но не повече от 250 V, - големина на тока 4 A или повече, но не повече от 6 A, използвани в производството на машини, попадащи в позиция 8467
  • - - - - - 8536508082 80: Механични прекъсвачи за връзки в електрически вериги, с: - напрежение 240 V или повече, но не повече от 300 V, - големина на тока 3 A или повече, но не повече от 15 A, използвани в производството на машини, попадащи в позиция 8467
  • - - - - - 8536508083 80: Полупроводников модул на електронен превключвател в корпус: - състоящ се от IGBT транзисторен чип (биполярен транзистор с изолиран гейт) и диоден чип върху една или повече изводни рамки (lead frames), - за напрежение 600 V
  • - - - - - 8536508093 80: Превключвателна единица за коаксиални кабели, състояща се от 3 електромагнитни комутатора с време за превключване непревишаващо 50 ms и ток на задействане непревишаващ 500 mA при напрежение 12 V
  • - - - - - 8536508097 80: Устройства, имащи регулируеми функции по управление и превключване, състоящи се от една или повече интегрални схеми, дори комбинирани с полупроводникови елементи, монтирани заедно на свързваща решетка (leadframe) и затворени в пластмасов корпус
  • - - - - - 8536508098 80: Механичен прекъсвач с натискане на бутон, за свързване на електронни схеми, работещ при напрежение от 220V или повече, но непревишаващо 250V и при сила на тока, непревишаваща 5A, предназначен за производството на продукти от позиции8521или8528
  • - - - - - 8536508099 80: Други