Други / Други прекъсвачи, превключватели и разединители.

  • - - - - 8536508010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8536508081 10: Други
  • - - - - - 8536508081 80: Механични центробежни прекъсвачи за връзки в електрически вериги, с: -|напрежение 240|V или повече, но не повече от 250|V, -|големина на тока 4|A или повече, но не повече от 6|A, използвани в производството на машини, попадащи в позиция 8467
  • - - - - - 8536508082 80: Механични прекъсвачи за връзки в електрически вериги, с: -|напрежение 240|V или повече, но не повече от 300|V, -|големина на тока 3|A или повече, но не повече от 15|A, използвани в производството на машини, попадащи в позиция 8467
  • - - - - - 8536508083 80: Полупроводников модул на електронен превключвател в корпус: -|състоящ се от IGBT транзисторен чип (биполярен транзистор с изолиран гейт) и диоден чип върху една или повече изводни рамки (lead frames), -|за напрежение 600|V
  • - - - - - 8536508093 80: Превключвателна единица за коаксиални кабели, състояща се от 3|електромагнитни комутатора с време за превключване непревишаващо 50|ms и ток на задействане непревишаващ 500|mA при напрежение 12|V
  • - - - - - 8536508097 80: Устройства, имащи регулируеми функции по управление и превключване, състоящи се от една или повече интегрални схеми, дори комбинирани с полупроводникови елементи, монтирани заедно на свързваща решетка (leadframe) и затворени в пластмасов корпус
  • - - - - - 8536508098 80: Механичен прекъсвач с натискане на бутон, за свързване на електронни схеми, работещ при напрежение от 220V или повече, но непревишаващо 250V и при сила на тока, непревишаваща 5A, предназначен за производството на продукти от позиции8521или8528
  • - - - - - 8536508099 80: Други