Стопяеми предпазители / Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение, високочестотни електрически филтри, щепсели и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, превишаващо 1 000 V.

Slovenščina 1

  • - - 8535100010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 8535100090 80: Други