Хладилни кораби, различни от тези от подпозиция 8901 20.

  • - - 8901301000 80: За морско корабоплаване
  • - - 8901309000 80: Други