Скариди от рода Crangon, различни от тези от вида Crangon crangon.

  • - - - - - 0306954010 80: Пушени, дори без черупки, дори топло пушени, необработени по друг начин, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 2 kg
  • - - - - - 0306954090 80: Други