Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 1302110000 10: Растителни сокове и екстракти
 • - - 1302110000 80: Опиум
 • - - 1302120000 80: От сладник (liquorice)
 • - - 1302130000 80 (4/0) : От хмел
 • - - 1302140000 80: От ефедра
 • - - 1302190000 80 (2/0) : Други
 • - 1302200000 80 (2/0) : Пектинови материали, пектинати и пектати
 • - 1302310000 10 (0/1) : Лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани
 • - - 1302310000 80: Агар-агар
 • - - 1302320000 80 (2/0) : Лепкави и сгъстяващи материали от рожкови, от семена от рожкови или от семена от гуар, дори модифицирани
 • - - 1302390000 80: Други