ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ.

  • 1601000000 80 (4/0) : Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти
  • 1602000000 80 (12/0) : Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв
  • 1603000000 80 (2/0) : Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни
  • 1604000000 80 (14/0) : Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби
  • 1605000000 80 (21/0) : Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани