Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae).

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0304831000 80: Морска писия (Pleuronectes platessa)
  • - - - 0304833000 80: Речна писия (Platichthys flesus)
  • - - - 0304835000 80: Мегрим (Lepidorhombus spp.)
  • - - - 0304839000 80 (7/0) : Други