Тютюни, "светли въздушно сушени".

Deutsch 1 Magyar 1 Polski 2 Svenska 3

  • - - - 2401203510 80: Тютюни, "светли въздушно сушени", от типа Бърлей, включително подтиповете на Бърлей
  • - - - 2401203520 80: Тютюни, "светли въздушно сушени" от типа Мериленд
  • - - - 2401203591 10: Други
  • - - - - 2401203591 80: Дори нарязани в правилна форма, с митническа стойност, не по-ниска от 450 Евро за 100 kg нетно тегло, предназначени за използване като покриващи или обвиващи листа при производството на стоки от № 2402 10 00
  • - - - - 2401203599 80: Други