Семена, плодове и спори, за посев.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 1209100000 80: Семена от захарно цвекло
 • - 1209210000 10: Фуражни семена
 • - - 1209210000 80: Семена от люцерна (alfalfa)
 • - - 1209220000 80 (2/0) : Семена от детелина (Trifolium spp.)
 • - - 1209230000 80 (3/0) : Семена от власатка
 • - - 1209240000 80: Семена от ливадна метлица (Poa pratensis L.)
 • - - 1209250000 80 (2/0) : Семена от райграс (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)
 • - - 1209290000 80 (4/0) : Други
 • - 1209300000 80: Семена от тревни растения, използвани главно за техните цветове
 • - 1209910000 10: Други
 • - - 1209910000 80 (2/0) : Зеленчукови семена
 • - - 1209990000 80 (4/0) : Други