За ток със сила, превишаваща 16 А, но непревишаваща 125 А.

Deutsch 5 Français 3

  • - - - 8536303010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8536303011 10: Други
  • - - - - 8536303011 80: Термо-електрически прекъсвач с ток на прекъсване 50 A или по-висок, съдържащ електромеханичен прекъсвач с моментно действие, за директен монтаж върху бобина на електрически двигател и съдържащ се в херметически затворен корпус
  • - - - - 8536303090 80: Други