От синтетични или от изкуствени влакна.

Deutsch 3 Français 2

  • - - 6102301000 80: Палта, пелерини и подобни артикули
  • - - 6102309000 80: Анораци, якета, блузони и подобни артикули