От синтетични или от изкуствени влакна.

Deutsch 1

  • - - - 6211331000 80: Работни облекла
  • - - - 6211333100 10: Горни спортни облекла с подплата
  • - - - - 6211333100 80: Чиято външна част е изработена от един и същи плат
  • - - - - 6211334100 10: Други
  • - - - - - 6211334100 80: Горни части
  • - - - - - 6211334200 80: Долни части
  • - - - 6211339000 80: Други