От синтетични или изкуствени текстилни материали.

Deutsch 1

  • - - - 5702921000 80: От полипропилен
  • - - - 5702929000 80: Други