Дискове за четящи системи чрез сноп лазерни лъчи, с капацитет за запис, непревишаващ 900 мегабайта, различни от изтриваемите.

Čeština 1 Deutsch 2 Français 1

CD-R дискове. Празни оптични носители за…

CD-R дискове. Празни оптични носители за запаметяване на данни, за еднократен запис (различни от изтриваемите). Дисковете са с капацитет от 200MB и с диаметър 8см.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПАМЕТИ КОМПАКТ ДИСКОВЕ НОСИТЕЛИ ЗА ЗАПИС

CD-R дискове. Празни оптични носители за…

CD-R дискове. Празни оптични носители за запаметяване на данни, за еднократен запис (различни от изтриваемите). Дисковете са с капацитет от 700MB и с диаметър 12см.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПАМЕТИ КОМПАКТ ДИСКОВЕ НОСИТЕЛИ ЗА ЗАПИС