Други / Скумрии / Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби.

Polski 1

  • - - - - - 1604151910 80: От вида на обикновената скумрия Scomber scombrus
  • - - - - - 1604151990 80: От вида на обикновената скумрия Scomber japonicus