Други / Смазочни препарати (включително маслата, употребявани при рязане, препаратите за намаляване триенето на гайките, препаратите против корозия и препаратите за откалъпване на базата на смазочни материали) и препарати за омасляване на текстилни материали, намасляване на кожи или на други материали, с изключение на тези, съдържащи като основен компонент 70% или повече тегловно нефтени масла или масла от битуминозни минерали.

Čeština 5 Dansk 2 Deutsch 34 English 4 Español 3 Français 8 Magyar 7 Italiano 4 Nederlands 1 Polski 7 Slovenčina 4 Slovenščina 1

  • - - - 3403191000 80: Съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които не се считат за основни компоненти
  • - - - 3403192000 80: Смазочни материали със съдържание на въглерод с биологичен произход от най-малко 25 % по маса и които са биоразградими в степен най-малко 60 %
  • - - - 3403198000 80: Други