Други, включително смесите / Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв.

Deutsch 4 Nederlands 2

  • - - - 1602491100 10: От домашни свине
  • - - - - 1602491100 20: Съдържащи тегловно 80 % или повече месо или карантии, от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произход
  • - - - - - 1602491100 80: Котлети (с изключение на врата) и разфасовки от тях, включително смеси от котлети и бутове
  • - - - - - 1602491300 80: Врат и разфасовки от него, включително смесите от врат и плешки
  • - - - - - 1602491500 80: Други смеси, съдържащи бутове, плешки, котлети или вратове и разфасовки от тях
  • - - - - - 1602491900 80 (2/0) : Други
  • - - - - 1602493000 80: Съдържащи тегловно 40 % или повече, но по-малко от 80% месо или карантии от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произход
  • - - - - 1602495000 80: Съдържащи тегловно по-малко от 40 % месо или карантии, от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произход
  • - - - 1602499000 80: Други