Други / Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността; други препарати на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производството на напитки.

  • - - 3302901000 80: Алкохолни разтвори
  • - - 3302909000 80: Други