Други / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

Čeština 2 Deutsch 1 Suomi 1 Français 1 Nederlands 3

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

 • - - - - - - - 2009897911 10: Сок от кайсии
 • - - - - - - - - 2009897911 80: Под формата на прах
 • - - - - - - - - 2009897919 80: Други
 • - - - - - - - 2009897920 80: Замразен концентриран сок от бойзенова ягода със стойност Брикс 61 или повече, но непревишаваща 67, в директни опаковки със съдържание 50 литра или повече
 • - - - - - - - 2009897930 80: Замразен концентриран сок от барбадоска вишня: - със стойност Брикс, по-висока от 48, но непревишаваща 67, - в директни опаковки с обем 50 l или повече
 • - - - - - - - 2009897941 10: Сок от сини (американски) боровинки
 • - - - - - - - - 2009897941 80: Под формата на прах
 • - - - - - - - - 2009897949 80: Други
 • - - - - - - - 2009897985 80: Концентриран сок от асаи: • от вида Euterpe oleracea, • замразен, • неподсладен, • не на прах, • със стойност 23 или повече по Брикс, но непревишаваща 32, в опаковки за непосредствено използване, със съдържание от 10 кg или повече
 • - - - - - - - 2009897991 10: Други
 • - - - - - - - - 2009897991 80: Под формата на прах
 • - - - - - - - - 2009897999 80: Други